Önemli Duyuru Detay
Yazılım kodlanması ve/veya geliştirilmesi konusundaki alımlar Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 01-09-2030 Son Geçerlilik Saati 09:20
Tarih 06-12-2021
Duyuru Detayı

BAP Komisyonunun 06.08.2021 tarihli aşağıda belirtilen kararı uyarınca yazılım kodlanması ve/veya geliştirilmesi konusundaki alımlarda karar uygun şekilde planlama yapılması gerekmektedir.

Karar: Tez ve araştırma projelerinde yazılım kodlanması ve/veya geliştirilmesi ile ilgili olarak öncelikle disiplinler arası çalışmaların yürütülmesi (2. danışman atanması vb.), hizmet alımı gereken durumlarda ise öncelikle üniversitemizdeki akademik personelden destek alınması uygun olacaktır. Yukarıdaki alternatiflerden sonuç alınamadığının resmi olarak belgelenmesi durumunda BAP Komisyonu destek konusunda nihai kararı verir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__