Tamamlanan TÜBİTAK Projeleri

No

Proje No

Proje Adı

Yürütücü

1

115Y167

Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin İzlenmesi ve Kontrolü

Prof. Dr. Bilgehan NAS

2

117M059

Şeker Endüstrisi Yan Ürünlerinden Tepkimeli Özütleme Yöntemi Ile Betain Geri Kazanımı

Doç. Dr. Mustafa Esen MARTI

3

118F539

Perovskit Güneş Hücrelerinde Alternatif Olabilecek Karbazol-Tiyofen Ve Siklofosfazen Türevlerinin Boşluk Transfer Malzemeleri Olarak Kullanılması Ve Performanslarının Araştırılması

Prof. Dr. Mahmut KUŞ

4

118M013

Çoklu Yaklaşım Yöntemi Ile Saydam İletken Oksit Kaplamaların Geliştirilmesi

Doç. Dr. Hasan AKYILDIZ

5

118M041

Yenilikçi Bir Nano-İmalat Teknolojisinin Geniş Alan Grafen Transfer Yöntemi  Olarak Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mustafa KARAMAN

6

118M641

Organik Tek Kristal Yarıiletkenlerin Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve İkili-Tabaka Güneş Pillerinde Uygulanması

Doç. Dr. Çisem KIRBIYIK KURUKAVAK

7

118Y080

Baca Gazı Kaynaklı Uçucu Organik Bileşiklerin Ag-Ni/Tio2 Fotokatalizörü Kullanılarak Heterojen Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi Ile Giderimi

Prof. Dr. Şükrü DURSUN

8

118Y237

Plastik Atık Pirolizinden Elde Edilmiş Pirolitik Yağların Distilasyon Fraksiyonlarının Farklı Yakıt Türleri Olarak Kullanılabilirliği

Dr. Öğr. Üyesi Merve KALEM

9

118Y252

Emirgazi (Konya) Volkanitlerinin U-Pb Zirkon Jeokronolojisi ve Jeokimyasal-Izotopik Veriler ile Yaşam Sürecinin ve Orta Anadolu Volkanizmasındaki Konumunun Belirlenmesi

Arş. Gör. Dr. Gülin GENÇOĞLU KORKMAZ

10

118Y475

Atık Mermer Çamuru, Plastikler ve Pirinadan Geliştirilmiş Geridönüşüm (Upgraded Recycle) ile Faydalı Ürünlerin Kazanılabilirliği

Prof. Dr. Esra YEL

11

118Y516

Amit Grubu Taşıyan Kaliks[4]Aren Kaplı Kuartz Kristal Mikrobalans (Qcm) Sensörlerin Hazırlanması Ve Bazı Önemli Anyonlara Karşı Algılama Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa TABAKCI

12

118Z539

Farklı Yöntemlerle Modifiye Edilen Hindistan Cevizi Kabuğu Atığının Metilen Mavisi Boyar Maddesinin Uzaklaştırılmasında Kullanımı

Doç. Dr. Süheyla KOCAMAN

13

119E012

Lidar 3d Nokta Bulutu Verilerinin Konum Ve Renk Özelliklerine Göre Bölütlenmesi

Doç. Dr. Nurdan BAYKAN

14

119E127

Türk Osas Hastalarında Cpap Değerini Etkileyen Polisomnografik Özelliklerin Belirlenmesi ve Optimum Cpap Değerinin Yapay Zekâ İle Tahmini

Prof. Dr. Gülay TEZEL

15

217M969

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarından Elde Edilen Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Yol Temel Ve Alttemel Tabakasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Murat OLGUN

16

119M159

Yeni Nesil Çok Hızlı Dayanım Kazanan Tamir Harçlarının Tasarımı Ve İncelenmesi

Prof. Dr. Ülkü Sultan KESKİN

17

119M227

Seçici Ayırma Uygulamaları İçin Buhar Fazında Yapılan Fonkisyonel Polimerik İnce Film Kaplamalarla Kağıt Tabanlı Mikroakışkan Cihazların Üretimi

Doç. Dr. Mehmet GÜRSOY

18

120M029

Sifcon Paneller Ile Kısa Kolon Davranışının İyileştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Alptuğ ÜNAL

19

120M378

Prefabrike Temel - Kolon Birleşiminde Yeni Bir Bağlanti Türünün Tersinir - Tekrarlanir Yükler Altinda İncelenmesi

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇÖĞÜRCÜ

20

215E019

Yeni Doğan Yoğun Bakim Üniteleri İçin Termal Görüntüleme Tabanli Ön-Teşhis Sistemi

Doç. Dr. Murat CEYLAN

21

216M011

Yeni Nesil Zn2sno4-Go-M (M: Mn, Co) Foto Katalizör Kompozit Yapıların Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antibakteriyel Özelliklerinin Incelenmesi

Doç. Dr. Özlem ALTINTAŞ YILDIRIM

22

216M448

Antibakteriyel Nanokaplama Teknolojilerinde Mükemmeliyet Için İngiltere-Türkiye İşbirliği

Prof. Dr. Mustafa KARAMAN

23

217M700

Çift Taraflı Sac Hidroşekllendirmede Yükleme Eğrilerinin Adaptif Kontrolle Optimize Edilerek Şekillendirilebilirliğin Artırılması

Prof. Dr. Hüseyin Selçuk HALKACI

24

217M946

Uçucu Kül Ve Akışkanlaştırıcı Katkılı Derin Karıştırma Kolonlarının Performansını Etkileyen Faktörlerin Model Deneylerle Araştırılması

Prof. Dr. Murat OLGUN

25

220M129

Cladophora'dan Elde Edilen Nanoselüloz Liflerin Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Viskozite Düzenleyici Katkı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ülkü Sultan KESKİN

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__